hjem / Kart

Finn frem på Historiske HadelandGranavolden Gjæstgiveri

Granavolden Gjæstgiveri
Postboks 33 2711 Gran
Tlf: 61 33 77 00
post@granavolden.no
www.granavolden.no

Søsterkirkene

Søsterkirkene
Postadresse: Rådhusvegen 39, 2730 Jaren Besøksadresse sommersesong, Granavollen
Tlf: 61 33 52 05
post@gran.kirken.no
www.gran.kirken.no

Sanner Hotell

Sanner Hotell
Granavollen 3-5, 2750 Gran Postboks 73, 2711 Gran
Tlf: +47 61 33 33 00
post@sanner-hotell.no
www.sanner-hotell.no

Granavolden Gjæstgiveri

Granavolden Gjæstgiveri

Tlf: 61 33 19 98
post@granavolden.no
www.granavolden.no

Hadeland Folkemuseum

Hadeland Folkemuseum
Kongevegen 92, 2770 Jaren
Tlf: 61 31 32 80
hf@randsfjordmuseene.no
www.randsfjordmuseene.no/hadeland/default.htm

Sanner Hotell

Sanner Hotell
Granavollen 3-5, 2750 Gran Postboks 73, 2711 Gran
Tlf: +47 61 33 33 00
post@sanner-hotell.no
www.sanner-hotell.no

Jomfruburet & Drengstua

Jomfruburet & Drengstua
Granavollen 1 2750 Gran
Tlf: 913 21 120
post@sanner-hotell.no
www.jomfruburet.net

Hemlaga på Næs

Hemlaga på Næs
Nesgutua 3, 2760 Brandbu
Tlf: 61 33 46 36
sangnaes@start.no
www.hemlaga.no

Grinakervev

Grinakervev

Tlf: 61 33 48 10
info@grinakervev.no
www.grinakervev.no

BalanZen

BalanZen
Helgumsdalen 11 2750 Gran
Tlf: 61 33 47 18
post@balanzen.no
www.balanzen.no

Nes Brenneri

Nes Brenneri

Tlf: 48125481
salg@nesbrenneri.no

Hotell Hadeland

Hotell Hadeland
Granavollen 35 2750 Gran
Tlf: 61 33 02 25
post@hotell-hadeland.no
www.hotell-hadeland.no

Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenter Granavollen
Postadresse: Gran kommune Rådhusveien 2770 Jaren Besøksadresse høysesong, Granavollen
Tlf: +47 406 00 177
pilegrimssenter@gran.kommune.no
www.granavollen.pilegrimsleden.no

Helgaker Gård

Helgaker Gård
Jorstadlinna 25 2750 Gran
Tlf: 908 92 144
post@helgaker-gard.no
www.helgaker-gard.no

Vestre Aschim Gårdsmølle

Vestre Aschim Gårdsmølle
Aschimlinna 213, 2760 Brandbu
Tlf: 61 33 55 43
ksward@frisurf.no

Café Oscar II

Café Oscar II
Røykenviklinna 460, 2760 Brandbu
Tlf: 61 33 45 60
salg@nesbrenneri.no

Gamlestua på Tuv gård

Gamlestua på Tuv gård
Kongeveien 6 2750 Gran
Tlf: 410 40 406
kristin@hadeland-glassverk.no
www.gamlestua.no

Steinhuset på Granavollen

Steinhuset på Granavollen
Steinhusets Venner v/ Amund Bø Hvindenvegen 1, 2750 Gran
Tlf: 92858560
steinhuset@gmail.com
www.steinhuset.org

Prestenkesetet Sjo

Prestenkesetet Sjo
Granavollen 25 2750 Granavollen
Tlf: 901 27 650
ragtorb@gmail.com
www.presteenkesetet-sjo.no

Apr
20

Arrangementer

April 2018

Været

Jordskredfare gult nivå
Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

Kart